Müzecilik, Arşivcilik ve Anıtların Korunması

Üniversitesinin Tarih ve Filoloji Fakültesi bünyesinde yer alan ve lisans eğitimi veren bölümde, başlıca uzmanlık alanları Müzecilik, Arşi...

Müzecilik, Arşivcilik ve Anıtların Korunması

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’nin Müzecilik, Arşivcilik ve Kütüphanecilik Departmanı bünyesinde yer alan ve lisans düzeyinde eğitim veren ”Müzecilik, Arşivcilik ve Anıtların Korunması” bölümünde, başlıca uzmanlık alanları Müzecilik, Arşivcilik ve Anıtların Korunması’dır.

Müzecilik, Arşivcilik ve Anıtların Korunması; kültürel mirasın korunması ve yönetimine odaklanan ilgili alanlardır. Müzecilik veya müze çalışmaları, müzelerin ve toplumdaki rollerinin incelenmesidir. Arşivcilik; tarihsel kayıtların ve belgelerin nasıl korunacağı, yönetileceği ve erişilebilir hale getirileceği üzerine yapılan çalışmadır. Anıt koruma; tarihi binaları, yapıları ve siteleri gelecek nesiller için koruma uygulamasıdır. Müzeler, arşivler ve anıtların tümü kültürel mirasın korunmasında önemli roller oynadığından, bu alanlar genellikle kesişir ve örtüşür.

Müzecilik

Müze çalışmaları olarak da bilinen müzecilik, müzeler ve müze yönetimi ve küratörlüğünün ilkeleri ve uygulamaları üzerine yapılan çalışmadır. Müzecilik programları, müzelerin tarihi, teorisi ve yöntemleri ile toplumdaki rollerine odaklanır.

Müzecilik programlarındaki kurslar şunları içerebilir:

 • Müze tarihi ve teorisi
 • Müze yönetimi ve idaresi
 • Küratöryel uygulamalar ve koleksiyon yönetimi
 • Sergi tasarımı ve yorumu
 • Koruma ve koruma
 • Müze eğitimi ve halka açık programlama
 • Bağış toplama ve hibe yazımı
 • Müze pazarlaması ve izleyici geliştirme
 • Araştırma yöntemleri ve değerlendirme

Müzecilik programlarından mezun olanlar küratör, sergi tasarımcısı, eğitimci, konservatör ve yönetici gibi müze ile ilgili çeşitli rollerde çalışabilirler. Ayrıca tarihi topluluklar, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri gibi diğer kültürel kurumlarda da çalışabilirler. Müzecilik programının müfredatı genellikle disiplinlerarasıdır ve tarih, sanat tarihi, antropoloji, eğitim ve işletme yönetimi derslerini içerebilir. Müzecilik programları, öğrencilere gerçek müze ortamlarında uygulamalı deneyim kazandırarak staj veya staj fırsatları da sunabilir.

Arşivcilik

Arşiv bilimi olarak da bilinen arşiv bilimi, tarihi kayıtları ve belgeleri yönetme ve koruma çalışmasıdır. Arşiv bilimi programları, arşiv yönetimi, koruma ve erişimin ilke ve uygulamalarına odaklanır.

Arşiv bilimi programlarındaki kurslar şunları içerebilir:

 • Arşiv teorisi ve tarihi
 • Kayıt yönetimi ve değerlendirme
 • Koruma ve koruma
 • Arşiv açıklaması ve kataloglama
 • Sayısallaştırma ve dijital koruma
 • Erişim ve referans
 • Araştırma yöntemleri ve değerlendirme
 • Arşivlerdeki yasal ve etik sorunlar
 • Sözlü tarih ve görsel-işitsel materyaller

Arşiv bilimi programlarının mezunları, arşivler, kütüphaneler, tarihi topluluklar ve devlet kurumları gibi çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Tarihi kayıtların ve belgelerin edinilmesi, düzenlenmesi, korunması ve erişiminden sorumlu arşivciler, kayıt yöneticileri ve küratörler olarak çalışabilirler. Arşiv bilimi programları, öğrencilere gerçek arşiv ortamlarında uygulamalı deneyim kazandırarak staj veya staj fırsatları da sunabilir. Arşiv bilimi programının müfredatı genellikle disiplinler arasıdır ve tarih, kütüphane bilimi, bilgi yönetimi ve dijital beşeri bilimler derslerini içerebilir.

Anıtların Korunması

Anıtların Korunması, binalar, eserler ve manzaralar dahil olmak üzere kültürel miras alanlarının ve anıtların korunmasına ve korunmasına odaklanan bir çalışma alanıdır. Koruma programları, kültürel miras alanlarının maddi ve estetik niteliklerini korumayı ve aynı zamanda halkın erişimine açmayı amaçlar.

Koruma programlarındaki kurslar şunları içerebilir:

 • Mimarlık ve koruma tarihi
 • Yapı malzemeleri ve teknolojisi
 • Mimari koruma teorisi ve pratiği
 • Bina patolojisi ve teşhis
 • Koruma yönetimi ve planlaması
 • Dokümantasyon ve anket teknikleri
 • Koruma bilimi ve laboratuvar analizi
 • Koruma etiği ve kültürel önemi
 • Bina koruma kanunu ve yönetmelikleri
 • Koruma projesi yönetimi
 • Bina restorasyonu ve yeniden inşa teknikleri

Koruma programları mezunları, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, danışmanlık firmaları ve kültürel miras kurumları gibi çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Kültürel miras alanlarının ve anıtların korunması, restorasyonu ve yönetiminden sorumlu koruma uzmanları olarak çalışabilirler. Koruma programları, öğrencilere gerçek koruma projelerinde uygulamalı deneyim kazandırarak staj veya uygulama fırsatları da sunabilir.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi – Müzecilik, Arşivcilik veya Anıtların Korunması

Siz de Müzecilik, Arşivcilik veya Anıtların Korunması konularına ilgiliyseniz, Nahçıvan Devlet Üniversitesi seçeneği tam size göre olabilir. Hemen Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin Türkiye Temsilcisi olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçin ve ayrıntılı bilgi alın.

Geleceğin uzmanlarının yetiştirilmesinde departman, 59 farklı konuda eğitim vermektedir. Öğretilen konular yüksek nitelikli uzmanlar tarafından verilmektedir. Modern eğitimin çeşitli teknik araçları ve yöntemleri, konuların öğretim kalitesini artırmak, öğretim sürecinin etkinliğini artırmak için kullanılmaktadır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde “Müzecilik, Arşivcilik ve Kütüphanecilik” departmanı 2012 yılında kurulmuştur. Şu anda departmanda 11 çalışan bulunmaktadır. Bunlardan 1 kişi ilimler doktoru, 4 kişi felsefe doktoru, 1 kişi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin muhterem hocası, 4 kişi öğretmen ve 1 kişi laboratuvar asistanıdır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Nahçıvan Devlet Üniversitesi tüm avantajları ile öğrencilerimizi bekliyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan a bağlı özerk olan bir ülke olarak, huzurlu yaşamın sürdüğü bir Türk yurdudur. Üniversitenin bulunduğu şehir ise başkent Nahçıvan dır.

Nehir kenarında bulunan, son derece planlı bir kent olan Nahçıvan, suç oranı düşük ve medeni bir yaşam sunmaktadır. Nahçıvan Üniversitesi ise şehrin önemi noktalarından birinde, 108 hektar arazi üzerine kurulu şekilde eğitim vermektedir. Azeri Türkçesi okulun eğitim dilidir. Hazırlık sınıfından ilk sene öğrencilerimiz dili kapsamlı şekilde öğrenmektedir. Türkçemize elbette son derece yakın bir dil olduğundan, öğrenme süreci de zor olmayacaktır.

Fizik, öğretim tasarımı, grafik, görsel okuryazarlık ve yaratıcılık, işletim sistemleri ve uygulamaları, internet tabanlı programlama, uzaktan eğitim, bilim ile teknoloji tarihi, özel eğitimde teknoloji uygulamaları, sınıf yönetimi, çoklu ortam tasarımı ile yönetimi, bilgisayar ağları ile iletişim, topluma hizmet uygulamaları, web tasarımı, öğretmenlik uygulamaları gibi dersler kapsamlı şekilde öğrencilere özenle verilmektedir. Gerek teorik eğitimler, gerekse derslerin pratik uygulamaları eksiksiz şekilde öğrencilere aktarılır. Tüm kampüs alanında internet donanımı da bulunmaktadır. Modern laboratuarlar ve yeni tekniklerin uygulanması da eğitim kalitesini yükseltmektedir.

Fakültelerin eğitim binalarında öğrencilerin modern ve rahat dersliklerde eğitim alması sağlanmaktadır. Akademik personelin kalitesi ise tartışılmaz. Giderek uluslararası alanda daha çok kendini gösteren akademik kadro öğrencilerin mükemmel bir eğitim almasını sağlamaktadır. Diplomalarınız uluslararası alanda geçerli olacak çünkü akreditasyonu yüksek bir üniversiteden mezun olacaksınız. Birçok ülkede kariyer yapma şansınız olacak, buna ülkemiz de dahildir. YÖK tarafından tanınan bu kaliteli üniversiteden alacağınız diplomanız da denklik unsurları bakımından avantajları sunacak sizlere. Eurostar olarak her zaman yanınızda, eğitiminiz sırasında da size destek olacağımızdan emin olabilirsiniz.

Huzurlu bir kentte, kardeşlerimizin arasında, ayrıca farklı ülkelerden gelen yaşıtlarınız öğrenciler ile birlikte eğitim alma şansı sizleri bekliyor. Medeni bir üniversite, Bologna esaslarına uygun eğitim alma şansı için bu fırsatı değerlendirin.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!