Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği lisans bölümü, jeoloji ilkelerini Dünya'nın yüzeyini ve yüzeyini ilgilendiren projelerin tasarımına ve inşasına uygu...

Jeoloji Mühendisliği

Nahçıvan Devlet Üniversitesi - jeoloji mühendisliği

Nahçıvan Devlet Üniversitesi – jeoloji mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği lisans bölümü, jeoloji ilkelerini Dünya’nın yüzeyini ve yüzeyini ilgilendiren projelerin tasarımına ve inşasına uygulayan bir mühendislik dalıdır. Geology Engineering; jeoloji, jeofizik, jeoteknik, maden mühendisliği, inşaat mühendisliği ve çevre mühendisliği bilgilerini birleştiren multidisipliner bir alandır.

Bu mühendislik alanı, temel olarak aşağıdaki faaliyetlerle ilgilenmektedir:

  • Arama ve Madencilik: Mezunları, jeoloji bilgilerini mineral, petrol ve doğal gaz bulmak ve çıkarmak için kullanarak maden ve madencilik endüstrilerinde çalışabilirler.
  • Çevreyi koruma: Doğal kaynakların yönetilmesine ve korunmasına yardımcı olmak ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için çevre danışmanlık firmalarında ve devlet kurumlarında çalışabilirler.
  • İnşaat mühendisliği: Barajlar, tüneller ve otoyollar gibi altyapı projelerinin tasarımı ve inşasında ve potansiyel inşaat alanlarının stabilite, çökme ve toprak kayması açısından değerlendirilmesinde yer alabilirler.
  • Jeoteknik mühendisliği: Madenler, tüneller ve yer altı depolama tesisleri gibi yer altı yapılarının tasarımı ve inşasında da yer alabilirler.

Bu alandan mezunlar, müşavirlik firmaları, mühendislik şirketleri, devlet kurumları ve araştırma enstitüleri gibi ortamlarda çalışabilirler. Ayrıca uzak yerlerde çalışma ve yurtdışına seyahat etme fırsatlarına da sahipler.

Jeoloji Mühendisliği Lisans Bölümünde Okumak

Jeoloji Mühendisliği okumakla ilgileniyorsanız, bu alanda program sunan bir üniversiteye kayıt olmanız gerekir. Program genellikle jeoloji, jeofizik, jeoteknik, maden, inşaat ve çevre mühendisliği gibi konulardaki dersleri içerecektir. Eğitim programı tipik olarak hem teorik hem de pratik eğitimi ve laboratuvar çalışmalarını içerecektir.

Program sırasında aşağıdakiler hakkında bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz:

  • Yerkabuğunun ve yer altının özellikleri, süreçleri ve tarihi
  • Mineralleri, petrolü ve doğal gazı keşfetme ve çıkarma yöntemleri
  • Zemin mekaniği ve kaya mekaniği dahil olmak üzere jeoteknik mühendisliğinin ilkeleri
  • Baraj, tünel, otoyol gibi altyapı projelerinin tasarımı ve inşaatı
  • Çevrenin korunması ve doğal kaynakların yönetimi
  • GIS, uzaktan algılama ve jeofizik gibi teknolojilerin kullanımı

Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, alanın “Jeoloji ve Maden Mühendisliği” da bilinebileceğini belirtmekte fayda var. Ek olarak, programın mezuniyetten önce tamamlanması için bir tez veya bitirme projesi gerektirmesi de yaygındır.

Müfredat ve kabul koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitenin Türkiye Temsilciliği ile iletişime geçmelisiniz.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 1923 yılında kurulmuştur. Bu sebeple Azerbaycan’ın en eski üniversitelerinden biridir. Bununla birlikte; mühendislik, tıp, hukuk ve beşeri bilimler gibi alanlarda lisans ve yükseklisans programı sunmaktadır. Üniversitenin ayrıca tarih, dilbilim ve bölgesel kalkınma gibi alanlara odaklanır. Bu sebeple çeşitli araştırma merkezleri ve enstitüleri vardır. Üniversite, araştırma ve yeniliğe büyük önem verir. Üstelik, öğrencilerini araştırma projelerine ve uluslararası akademik değişim programlarına katılmaya teşvik eder.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!