Kamu Yönetimi

Nahçıvan Üniversitesi kamu yönetimi bölümü sınavsız olarak öğrencilerimizi kabul ediyor. sizde eğitiminiz için tercih edebilirsiniz.

Kamu Yönetimi

Nahcivan Üniversitesi Kamu Yönetimi (Devlet ve Belediye Yönetimi) bölümü sınavsız olarak öğrencilerimizi kabul ediyor. Kamu eğitimi almak isteyen gençlerimize kesinlikle Nahcivan Üniversitesi ni tavsiye ediyoruz. Nahçıvan Üniversitesi, Azerbaycan a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahcivan da bulunmaktadır. Azerbaycan kanatları altında, son derece medeni, tertemiz, huzurlu, bakımlı kenti ve yaşamı ile dikkat çeken bir ülkedir. Ülkemizle Nahcivan arasında Azerbaycan olduğu gibi, düzenli ilişkiler bulunmaktadır. Öğrencilerimizi üniversite tamamen sınavsız şekilde kabul etmektedir. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı öğrenci danışmanlarımız, öğrencilerimizi bu konuda sonuna kadar desteklemekteler ve kayıt ile diğer tüm işlemlerle sizinleyiz.

Nahçıvan Üniversitesi Kamu Yönetimi

Üniversite 1967 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Kamu yönetimi tercih edilen bölümlerinden biridir. Bu bölümde öğrenciler, hukukun temel kavramları, iktisada giriş, genel işletme, genel muhasebe, sosyal bilimlerde temel kavramlar, davranış bilimleri temel dersleri alırlar. İzleyerek, borçlar hukuku, iktisat, genel muhasebe, davranış bilimleri, genel uygarlık tarihi, anayasa hukuku, istatistik, yönetim bilimi, kamu maliyesi, siyaset bilimi, idare hukuku, kamu yönetimi dersleri verilir. İnsan kaynakları yönetimi, yerel yönetimler, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, temel bilgi teknolojileri, sosyal politika, halkla ilişkiler, kamu personel hukuku, devlet bütçesi, siyasal sistemler ve siyasi tarih dersleri verilir. İdari yargı, çalışma ekonomisi, mahalli idareler maliyesi, örgütsel davranış, uluslararası örgütler, girişimcilik ve iş kurma, hukuk dersleri gibi tüm derslerin eğitimleri son derece kapsamlı ve programlı olarak öğrencilere verilmektedir.

Ders İçerikleri

Kamu yönetimi bölümü ders içeriklerinden de anlaşılacağı gibi, son derece dolu ve öğrencileri gerek resmi kurumlarda, gerekse özel sektörde yöneticilik vasıflarına hazırlayan bir bölüm. Kamu yönetimi bölümünde, eğitim dili Azeri Türkçesi ve bazı bölümlerde okulda Rusça olarak eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında dil eğitimi alırlar ve sonrasında bölümlerinde lisans senelerine devam ederler. Üniversite uluslararası standartlarda eğitim veren, Bologna eğitim kriterlerini uygulayan bir yüksek eğitim kurumudur. Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler birliği, İpek Yolu üniversiteler birliği gibi, birçok kurumla işbirlikleri bulunmaktadır. Öte yandan, toplamda dört kıtada 50 üzerinde üniversite ile işbirlikleri olduğunu belirtelim.

Kamu yönetimi bölümünde mezun olan gençlerimiz, ya da dışarıdan öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile eğitim uygulamalarından da yararlanabilirler. Yaklaşık olarak 1.000 USD ile 2.000 USD arasında değişen eğitim rakamları kaliteli eğitim ile kıyaslandığında son derece uygundur ve konaklama giderleri ile genel yaşam harcamaları açısından da uygun seçenekler sizleri bekliyor. Kampus içinde öğrencilerin son derece uygun fiyatlarla konaklaması için yurtlar mevcuttur, sayıları da son derece yeterlidir. Aylık olarak gerçekten çok uygun rakamlara kalmak için öğrenci danışmanlarımıza rezervasyon ve kayıt yaptırabilirsiniz. Kampus içinde gençlerin spor yapmaları için de gerekli altyapı bulunmakta olup, spor yapan gençlere önemli burslar verilmektedir. Öğrencilere çeşitli burs olanakları da sunulduğunu eklemek gerekir.

Kamu Yönetimi Bölümü

İşlevsel anlamda , kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısına atıfta bulunmaktadır. Kamu, bir ülkenin tüm insanlarını, insanları, halkı ifade eder; kamu yönetimi, bütünün yönetimini ve idaresini ifade eder.

Kamu yönetimi; faaliyet, bir meslek olduğu kadar bir disiplindir, doğası gereği disiplinler arasıdır, çeşitli disiplinlerden gerekli bilgileri alır ve sorunlarını çözmek için uygular. politikalarının yapılması, uygulanması, planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi, programlanması ve yönetilmesine ilişkin süreç ve faaliyetlerin bütünüdür. Kamu bürokrasisini ve halkla ilişkilerini ortaya çıkaran bilim dalıdır. Amacı, yönetimi oluşturan unsurları ortaya çıkarmak, durumları, organizasyonları, işlevleri ve davranışları tanımlamak ve açıklamaktır.

Thomas Woodrow Wilson, daha önce siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetimi çalışmasını ayrı bir disiplin olarak “İdari Çalışmalar” başlığıyla ilk dile getiren kişi olmuştur. Makaleler, ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bölümlerinden biridir. bölümde “Devlet Yönetimi”, “Anayasa”, “İdare Hukuku”, “Siyaset”, “Türk Siyasal Hayatı”, Sosyoloji, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetimler gibi dersler de verilmektedir. arz. . Bölümü’nün okul sistemi yabancı dil hazırlık kurslarının hazırlık kursları hariç 4 yıldır.

Kamu Yönetimi ve Mezunlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, disiplinlerarası eğitimleri ve güçlü yabancı dil becerileri ile çok çeşitli ulusal ve uluslararası bağlamlarda istihdam olanakları bulabilmektedir. Bölümdeki öğrenciler için kariyer planlaması; danışmanlık faaliyetleri ile desteklenir ve öğrencilerin bireysel kişiliklerine uygun profesyonel bir seçeneğe geçmeleri ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir kurs programı geliştirmeleri için çeşitli idari ve akademik destekler sunar.

İstihdam Alanları

Mezunlarının istihdam alanı; özel sektörden kamu sektörüne, özerk kuruluşlardan STK’lara ve çeşitli düşünce kuruluşlarına, siyasi araştırma, reklam ve danışmanlık hizmetlerinden geniş bir alanı kapsamaktadır. bankacılığa. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları; İlçe Başkanları, Hakimler, Danıştaylar ve Sayıştaylar idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde ve bölge idare mahkemelerinde, bilirkişilik ve denetim kadrolarında; bakanlıkların her kademesinde yönetim ve bilirkişilik; teftiş kurullarında teftişlerde kamu kurumları, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri, Dışişleri Bakanlığı kariyer görevlileri, rekabet komiteleri gibi yüksek komisyonların uzmanlık, denetim ve teftişleri, kamu ve özel bankalarda ve uluslararası kuruluşlarda bilirkişi, denetçi olarak görev yapabilir. kuruluşlar ve müfettişler. Ayrıca mezunlarımız çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, düşünce kuruluşlarında ve stratejik araştırma merkezlerinde, ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb. kuruluşların uluslararası temsilciliklerinde çalışmaktadır. politika analistleri, Siyasi Danışmanlar, Kamu Politikaları Uzmanları, Siyasal İletişim Uzmanları, Bölge ve Politika Uzmanları olarak çalışabilirler.

 

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!