Fizik ve Matematik Fakültesi

Nahcivan Üniversitesi fizik ve matematik fakültesi, bu alanda eğitim almak isteyen değerli gençlerimizi bekliyor.

Fizik ve Matematik Fakültesi

Nahçıvan Üniversitesi fizik ve matematik fakültesi, bu alanda eğitim almak isteyen değerli gençlerimizi bekliyor. Bu kaliteli üniversitede, eğitim alarak, seçkin bir kurumda, elit hocalardan eğitim alma ayrıcalığını siz de yaşayabilirsiniz. Fizik ve matematik alanlarında uzmanlaşmak isteyen gençlerimiz için, sınavsız şekilde girebilecekleri son derece önemli bir fakülte, giderek kaliteli bir üniversitedir Nahçıvan Üniversitesi. Nahçıvan Üniversitesi 1967 yılından bu yana başarılı bir çizgide eğitim vermektedir. Akreditasyon seviyesi yüksek, Azerbaycan ın yüz akı olan, Nahcivan Cumhuriyeti nin simge eğitim kurumudur. Nahçıvan Cumhuriyeti, Azerbaycan a bağlı olan özerk bir cumhuriyettir.Kardeş soydaşlarımız, Türk vatandaşları bu ülkeyi millet olarak oluştururlar

Nahçıvan Üniversitesi

Nahçıvan Cumhuriyeti, medeni ve eğitimli insanların yaşadığı, yaşamın huzur içinde aktığı, suç oranı son derece düşük, temiz sokakları, bakımlı binaları ve genel anlamda düzenli yapısı ile dikkat çeken sevimli bir ülkedir. Üniversite ile 108 hektarlık alanı ile önemli bir yerleşkeye sahiptir. Önemli fakültelerinden biri fizik ve matematik fakültesi, not ortalaması ya da taban puan sistemi olmadan öğrencilerimizi de kabul etmektedir. Fizik bölümü dersleri, fizik, fizik laboratuarı, genel kimya, genel matematik, fizikte matematiksel yöntemler, dalgalar ve optik, dalgalar ve optik laboratuarı, diferansiyel denklemler, modern fizik, termodinamik, kuantum fiziği laboratuvarı, elektromanyetik, teorik mekanik, katıhal fizik, atom ve molekül fiziği, nükleer fizik, fizik projeleri, bilgisayar dersleri zorunlu dersler ve çok sayıda seçmeli dersler ile eğitim mükemmel şekilde verilmektedir.

Matematik Bölümü

Matematik bölümü dersleri olarak, genel fizik, soyut matematik, genel matematik, lineer cebir, bilgisayar programlama, istatistik ve olasılık, cebir, diferansiyel denklemler, analiz, analiz geometri, uygulamalı matematik, topoloji, diferansiyel geometri, fonksiyonel analiz, geometri, kompleks analiz, reel analiz, zaman skalası gibi birçok zorunlu ve seçmeli dersler ile eğitim verilir. Fizik ve matematik fakültesi eğitim dili Azeri Türkçesidir. Okul genelinde, eğitim dili Azeri Türkçesi olarak kabul edilmektedir. Birkaç bölümde eğitim dili Rusça olarak kabul edilmektedir. Farklı dil edebiyat fakültelerinde ise, elbette eğitim dili öğretilen dillerdir. Öğrenciler, bir sene gayet planlı bir dil eğitimini hazırlık sınıfından alırlar. Bundan sonra dört senelik lisans eğitimlerine başarılı şekilde okuma anlama ve kendini ifade etme yetileri olur.

Teorik Dersler

Fizik ve matematik fakültesi, teorik derslerin alınması kadar, kesinlikle öğrencilerin anlamalarının yüksek olması ve bilgilerin kalıcı olması için pratik uygulamaları da gerektiren bir bölümdür. Laboratuarlar ve bilgisayar sistemleri, eksiksiz olarak öğrencilere sunulmaktadır. Zengin kaynak kitaplar ile dolu kütüphane de öğrencilerin her zaman çalışmasına ve yararlanmasına açıktır. Etüt sınıflarında, sessiz bir ortamda bilgisayarlardan yararlanarak çalışabilirsiniz. Size destek olacak mükemmel bir akademik kadro bulacaksınız. Profesörler ve doçent düzeyinde akademik kadro ile amaçladığınızın da üzerinde bir eğitim sizleri bekliyor. Başarılı bir gelecek için hemen kararınızı verin.

Fizik Bilimi

Fizik, maddenin, kuvvetlerin ve enerjinin doğası ve davranışının incelenmesidir. İnsan gözünün göremediği her şeyi kapsar. Fizik ve matematiğin erken gelişimi iç içe geçmiştir. Antik Yunanistan’da Pisagor, sayı fikrini gerçekleri temsil etmenin bir yolu olarak tanıttı. Ayrıca bir, iki, üç gibi basit tam sayılar kavramını tanıttı. MÖ 500’de Eudemus, sayıları kullanarak orantılı temsili de tanıttı. 500 civarında, Al-Fargam matematik problemlerini çözmek için aritmetik ve geometriyi sayılarla birleştirerek cebiri matematiğe soktu.

Fizik ve Matematik Tarihi

Fizik ve matematiğin erken gelişimi, Plato İskenderiye’deki akademisinde Büyük İskender’i öğrettiğinde iç içe geçmişti. Bu süre zarfında Yunan bilim adamları, Ptolemy’nin yer merkezli astronomi modeli gibi birçok bilimsel teoriye öncülük ettiler. Bununla birlikte, Isaac Newton’un denklemler ve formüller kullanarak ışık ve vizyon inceleyen başyapıtı Opticks’i yayınlaması 1687’ye kadar değildi. Ayrıca bilim topluluğu, kimya, biyoloji ve teknoloji gibi diğer tüm bilimler için teorik temel sağlamak için fiziğe güvenir. Albert Einstein’ın dediği gibi, “Fizik benim dilimdir.”

Modern Fizik

Modern fizik, Albert Einstein’ın görelilik teorisi, uzay-zaman sürekliliği teorileriyle uzay ve zamanı anlamada devrim yarattığında, matematiksel akıl yürütmenin doğal bir sonucudur. Ancak, modern fizik kuantum olmadan eksiktir. erken fizikçiler tarafından kullanılan klasik ölçeğin ötesinde, elektronlar veya nötronlar gibi atom altı parçacıkları kuantum ölçeğinde ele alan mekanik. Ancak bilim adamları, hızlandırıcılar veya uydular gibi karmaşık ekipmanları kullanarak deneyler ve gözlemler yoluyla sürekli olarak yeni yasalar keşfediyorlar. bilimler — teknoloji veya kuantum hesaplama gibi, çünkü matematik her iki disiplinin de temelini oluşturur. es. Bu nedenle, her iki bilim disiplini, dünya çapındaki üniversitelerdeki fizik bölümlerinde matematikçiler tarafından yapılan karmaşık hesaplamalarla yakından bağlantılıdır.

Nahçıvan Üniversitesi Matematik

Matematik, herhangi bir eğitim sistemindeki en önemli ve zor derslerden biridir. Aynı zamanda çok yaratıcı ve zorlu bir çalışma alanıdır. Her eğitim sisteminde matematiği öğretmek ve öğrenmek için bir matematik bölümü vardır. Nahçıvan Üniversitesi’nin öğrencilere bu konuda eğitim veren kendi matematik bölümü vardır. Öğrenciler cebir, geometri, kalkülüs, olasılık ve istatistik gibi konuları ve bu konuları hayatın farklı alanlarına nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Ayrıca eğitimlerini kullanarak gerçek dünyadaki matematik problemlerini çözmeyi de öğreniyorlar.

Üniversite Hakkında

Nahçıvan Üniversitesi (NU), 1972’de Sovyet hükümeti tarafından Azerbaycan’ın yüksek öğretim sisteminin bir parçası olarak kuruldu. Nahçıvan Üniversitesi, 1972 yılında öğretime başladığı matematik dahil 12 akademik bölüme sahiptir. Üniversitenin artık matematiğin farklı alanlarında uzmanlaşmış çok sayıda deneyimli öğretmen kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerini profesyonel kariyerlere hazırlayan kaliteli eğitim vermeyi taahhüt ederler. Bunu yapmak için üniversite, matematik okurken öğrencileri ve personeli için yüksek standartlar belirler. Üniversite her yıl en fazla 20 yeni öğrenciyi mevcut müfredatlarını kullanarak çeşitli kariyer yollarında yetiştirmek üzere matematik bölümüne kabul etmektedir.

Matematik Bölümü

Nahçıvan Üniversitesi matematik bölümü müfredatı sekiz temel konudan oluşmaktadır: cebir, cebir geometri, karmaşık analiz, diferansiyel denklemler, fonksiyonel analiz, sayı teorisi ve istatistik. Öğrenciler liseden itibaren matematik gibi temel konuları öğrenirler ve daha sonra cebirsel geometri veya sayı teorisi gibi özel konularda eğitim almak için üniversitenin matematik bölümüne katılmadan önce bilgilerine göre değerlendirilirler. Programa katıldıktan sonra öğrenciler, üniversitedeki ilk yıllarında programlarının müfredatında yer alan tüm materyalleri öğrenmek için çok çalışırlar. Eğitim, süpervizör personelin rehberliğinde öğretmenleri ve diğer kursiyerlerle etkileşimli etkinlikler yoluyla sınıfta öğrenilen bilgileri uygulamaya odaklanır.

İş Hayatı

Nahçıvan Üniversitesi matematik bölümü tarafından verilenler gibi uygulama kursları aracılığıyla, birçok kişi nasıl yapılacağını öğrenir. Günlük yaşam durumlarında bulunanlar gibi zor matematik problemlerini çözer. Bu, insanların nerede yaşayacakları veya bir sonraki işi ne yapacakları gibi önemli seçimler yaparken görüşlere veya önsezilere güvenmek yerine gerçek hayattan elde edilen sayısal verilere dayanarak sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olur. Ayrıca, insanların değişkenlerin kararları nasıl etkilediğini anlamalarına ve genellikle materyalizm veya kapitalizmle ilişkilendirilen “sıkı çalışma” veya “açgözlülük” gibi kesin olmayan kavramlar yerine ölçülebilir verilere dayalı gelecekteki kariyer beklentilerine daha iyi hazırlamalarına yardımcı olur.

 

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!