Felsefe

Felsefe varoluş, bilgi, değerler, akıl, zihin ve dil ile ilgili temel soruların incelenmesidir. Felsefe, birçok farklı dalı ve alt disipl...

Felsefe

Felsefe varoluş, bilgi, değerler, akıl, zihin ve dil ile ilgili temel soruların incelenmesidir. Felsefe, birçok farklı dalı ve alt disiplini kapsayan geniş ve çeşitli bir alandır. Felsefenin ana dallarından bazıları şunlardır:

 • Metafizik: Varlığın doğası, zaman, mekan ve nedensellik hakkındaki sorular da dahil olmak üzere gerçekliğin doğasıyla ilgilenen felsefe dalı.
 • Epistemoloji: Neyin bilinebileceği, onu nasıl bildiğimiz ve bilgiyi neyin gerekçelendirdiği veya gerekçelendirmediği hakkındaki sorular da dahil olmak üzere bilgi ve inançla ilgilenen felsefe dalı.
 • Mantık: Geçerli akıl yürütmenin yapısı ve ilkeleri hakkındaki sorular da dahil olmak üzere akıl yürütme ve argümantasyonla ilgilenen felsefe dalı.
 • Etik: Neyin iyi, neyin doğru ve neyin adil olduğuyla ilgili sorular da dahil olmak üzere ahlaki ilke ve değerlerle ilgilenen felsefe dalı.
 • Siyaset felsefesi: Vatandaşların adaleti, hakları ve görevleri hakkındaki sorular da dahil olmak üzere devletin, hükümetin ve siyasi sistemlerin doğasıyla ilgilenen felsefe dalı.
 • Estetik: Güzelliğin, sanatın ve zevkin doğasıyla ilgilenen felsefe dalı, sanatın doğası ve bir şeyi neyin güzel yaptığıyla ilgili sorular da dahil.

Felsefe programları genellikle yukarıdaki felsefe dallarındaki derslerin yanı sıra tarih, sosyoloji ve antropoloji gibi diğer ilgili alanlardaki derslerin bir kombinasyonunu içerir. Felsefe ana dalları, eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme ve tartışma gibi becerilerin yanı sıra karmaşık fikirleri analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştireceklerdir. Felsefe ana dalları, diğerlerinin yanı sıra hukuk, eğitim, işletme ve hükümet alanlarında kariyer yapabilir veya felsefe veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alabilirler.

Felsefe – Lisans Eğitimi

Bir lisans derecesine götüren bir felsefe programı tipik olarak öğrencilere felsefe tarihi hakkında geniş bir anlayış sağlamanın yanı sıra metafizik, epistemoloji, mantık, etik, siyaset felsefesi ve estetik gibi çeşitli felsefi alt disiplinlere giriş sağlar.

Bir felsefe programındaki dersler şunları içerebilir:

 1. Felsefeye Giriş
 2. Felsefe Tarihi (Antik, Ortaçağ, Modern, Çağdaş)
 3. Mantık ve Eleştirel Düşünme
 4. Etik Teorileri
 5. Siyaset Felsefesi
 6. Bilim Felsefesi
 7. Zihin Felsefesi
 8. Dil Felsefesi
 9. Din Felsefesi
 10. Estetik
 11. Kültür Felsefesi

Bir felsefe programının müfredatı genellikle disiplinlerarasıdır ve tarih, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji derslerini içerebilir. Programın süresi genellikle 4 yıldır. Felsefe programları genellikle, çok çeşitli kariyer fırsatları açabilen veya öğrencileri felsefe veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim almaya hazırlayabilen bir felsefe lisans derecesi ile sonuçlanır. Felsefe ana dalları, eleştirel düşünme, analitik ve mantıksal akıl yürütme ve net yazılı ve sözlü iletişim gibi beceriler geliştirir. Bu beceriler, işverenler tarafından oldukça değerlidir ve hukuk, eğitim, işletme ve devlet gibi alanlarda çok çeşitli kariyerler için yararlıdır.

Felsefe Okumak

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenci olmak inanılmaz avantajları içeriyor ve bu üniversiteye olan ilgi son derece fazla. Nahçıvan Üniversitesi 1967 yılından bu yana, kesintisiz olarak ve özenli bir eğitim kalitesi ile akademik hizmet sunmaktadır. Nahçıvan Üniversitesi bir Azerbaycan Üniversitesidir ve özellikleri ile ülke yüksek eğitim kurumları arasından öne çıkmaktadır. Uluslararası eğitim kurumları ile işbirlikleri olması okulun ülkelerarası bir statüde olmaları sağlanmaktadır. Üniversite, Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Rektörler Kulübü, Asya Üniversiteler Birliği, Karadeniz Üniversiteler Birliği, İpek Yolu Üniversiteler Birliği, Kafkas Üniversiteler Birliği üyesidir. Bu üyeliklerin kazanımları, kuruma uluslararası bir statü kazandırmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin düzenli olarak önemli uluslararası projelere, seminerlere, çalışmalara, staj ile öğrenci değişim programlarına katılmaları söz konusu olmaktadır.

Felsefe bölümü, okulun eğitim kalitesi yüksek diğer bölümleri gibi ilgi çeken bölümdür. Siz de lisans eğitimi, yüksek lisans ya da doktora eğitimi için üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Dört sene süren program sosyal politika, ilkçağ felsefesi, psikoloji, sosyoloji giriş dersi, sosyal bilimlerde temel kavramlar, uygarlık tarihi, kültür tarihi, matematik, sembolik mantık, insan ve toplum, birey ve davranış, epistemoloji, ortaçağ felsefesi, yurttaşlık bilgisi, aile psikolojisi ve eğitimi, metafizik, ortaçağ felsefesi, bilim ile siyaset felsefesi dersleri gibi birçok derslerin eğitimleri mükemmel seviyede verilmektedir.

Felsefe – Kariyer Seçenekleri

Bu programlarının mezunları, kendilerine sunulan çok çeşitli kariyer seçeneklerine sahiptir. En yaygın kariyer yollarından bazıları ise şunlardır:

Hukuk: Programda geliştirilen eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme ve net yazılı ve sözlü iletişim gibi beceriler hukuk mesleğinde çok değerli olduğundan, birçok felsefe uzmanı hukuk okumaya devam eder.
Eğitim: Bu programın mezunları genellikle öğretmen, profesör veya öğretim koordinatörü olur. Felsefe, tarih ve sosyal bilimler gibi konularda lise veya kolej düzeyinde öğretmek için çok uygundurlar.
İş: Felsefe ana dalları, iş dünyasında çok değer verilen beceriler olan eleştirel düşünme ve karmaşık kavramları analiz etme becerisine sahiptir. Yönetim, pazarlama veya danışmanlık gibi rollerde çalışabilirler.
Hükümet: Alan mezunları politika analizi, kamu yönetimi veya kamu hizmeti gibi rollerde çalışarak kamu sektöründe kariyer peşinde koşabilirler.
Kar amacı gütmeyen: Bu alandaki pek çok uzmanı, güçlü bir sosyal sorumluluk duygusuna sahip oldukları ve sosyal konular hakkında eleştirel düşünebildikleri için kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışır.
Diğer alanlar: Bu lisans programı mezunları ayrıca gazetecilik, yayıncılık, editörlük, kütüphane bilimi ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda kariyer bulabilirler.

Herhangi bir alanda olduğu gibi, iş fırsatlarının ve kazanç potansiyelinin konuma, deneyime ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, sıkı çalışma, azim ve risk alma isteği ile mezunları çeşitli alanlarda başarılı ve tatmin edici kariyerler inşa edebilirler.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Nahçıvan Üniversitesi, tüm avantajları ile öğrencilerimizi bekliyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan a bağlı özerk olan bir ülke olarak, huzurlu yaşamın sürdüğü bir Türk yurdudur. Üniversitenin bulunduğu şehir ise başkent Nahçıvan dır.

Nehir kenarında bulunan, son derece planlı bir kent olan Nahçıvan, suç oranı düşük ve medeni bir yaşam sunmaktadır. Nahçıvan Üniversitesi ise şehrin önemi noktalarından birinde, 108 hektar arazi üzerine kurulu şekilde eğitim vermektedir. Kampüs içinde kapsamlı ve teknik donanımları bakımından mükemmel eğitim binaları, sağlık merkezleri, kütüphaneler, laboratuvarlar, bilgisayar ile internet çalışma alanları, sosyal tesisler, kültür ve sanat merkezleri gibi birçok birim bulunmaktadır. Klasik kitaplardan oluşan kütüphanelerin yanında, ayrıca teknolojik bilgisayar ve internet donanımlı kütüphanelerin olduğunu da belirtelim.

Azeri Türkçesi okulun eğitim dilidir. Hazırlık sınıfından ilk sene öğrencilerimiz dili kapsamlı şekilde öğrenmektedir. Türkçemize elbette son derece yakın bir dil olduğundan, öğrenme süreci de zor olmayacaktır.

Fizik, öğretim tasarımı, grafik, görsel okuryazarlık ve yaratıcılık, işletim sistemleri ve uygulamaları, internet tabanlı programlama, uzaktan eğitim, bilim ile teknoloji tarihi, özel eğitimde teknoloji uygulamaları, sınıf yönetimi, çoklu ortam tasarımı ile yönetimi, bilgisayar ağları ile iletişim, topluma hizmet uygulamaları, web tasarımı, öğretmenlik uygulamaları gibi dersler kapsamlı şekilde öğrencilere özenle verilmektedir. Gerek teorik eğitimler, gerekse derslerin pratik uygulamaları eksiksiz şekilde öğrencilere aktarılır. Tüm kampüs alanında internet donanımı da bulunmaktadır. Modern laboratuarlar ve yeni tekniklerin uygulanması da eğitim kalitesini yükseltmektedir.

Fakültelerin eğitim binalarında öğrencilerin modern ve rahat dersliklerde eğitim alması sağlanmaktadır. Akademik personelin kalitesi ise tartışılmaz. Giderek uluslararası alanda daha çok kendini gösteren akademik kadro öğrencilerin mükemmel bir eğitim almasını sağlamaktadır. Diplomalarınız uluslararası alanda geçerli olacak çünkü akreditasyonu yüksek bir üniversiteden mezun olacaksınız. Birçok ülkede kariyer yapma şansınız olacak, buna ülkemiz de dahildir. YÖK tarafından tanınan bu kaliteli üniversiteden alacağınız diplomanız da denklik unsurları bakımından avantajları sunacak sizlere. Eurostar olarak her zaman yanınızda, eğitiminiz sırasında da size destek olacağımızdan emin olabilirsiniz.

Huzurlu bir kentte, kardeşlerimizin arasında, ayrıca farklı ülkelerden gelen yaşıtlarınız öğrenciler ile birlikte eğitim alma şansı sizleri bekliyor. Medeni bir üniversite, Bologna esaslarına uygun eğitim alma şansı için bu fırsatı değerlendirin.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!