Coğrafya

Nahçıvan Üniversitesi coğrafya bölümü siz değerli gençlerimizi üniversite lisans eğitimi için sizleri bekliyor...

Coğrafya

Coğrafya, Dünya’nın yüzeyinin ve onu şekillendiren insani ve fiziksel süreçlerin incelenmesidir. Coğrafyacılar, insan toplumlarının doğal dünyayla etkileşime girme ve onu etkileme yolları da dahil olmak üzere, insanlar ve çevre arasındaki ilişkileri inceler. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan Coğrafya bölümünde; jeoloji, biyoloji, ekonomi ve tarih gibi çeşitli diğer disiplinlerden gelen bilgi ve yöntemlerden yararlanan çok disiplinli bir alandır.

Coğrafya Lisans Eğitimi

Coğrafya bölümü, okulun seçkin ve tercih edilen bölümlerinden biridir. Coğrafyaya giriş, kartografya, beşeri coğrafya, meteoroloji, klimatoloji, doğal ortam dersleri, teknolojik donanımlar, ekonomik coğrafya, jeomorfoloji, taşlar bilgisi, coğrafya da bilgisayar kullanımı, nüfus coğrafyası, flüvial jeomorfoloji, tarım coğrafyası, Avrupa coğrafyası, Asya coğrafyası, harita okuma yöntemleri, karst jeomorfoloji, madencilik ve balıkçılık, konut, göç, pazarlama coğrafya dersleri, coğrafi metodoloji, coğrafya felsefesi dersleri öğrencilere verilmektedir. Mekansal algılama, siyaset bilimleri, tıbbi coğrafya, iletişim bilimleri, jeopolitik, mekansal algılama, kültür coğrafyası, sanayi coğrafyası, dünyada coğrafya ve bölgelerin özellikleri dersleri gibi birçok dersin eğitimi son derece kapsamlı, bilimsel zenginliklerle verilmektedir.

Program, öğrencilere Dünya’nın fiziksel ve insani yönlerinin yanı sıra onları incelemek için kullanılan araçlar ve yöntemler hakkında geniş bir anlayış sağlar. Coğrafya programında öğrenciler, doğal çevre ve içinde yaşayan insan toplulukları ile bunlar arasındaki etkileşimleri öğrenirler.

Programındaki dersler konuları genel hatlarıyla şunlardır:

  • Fiziki Coğrafya: jeomorfoloji, klimatoloji, hidroloji ve biyocoğrafya
  • Beşeri Coğrafya: nüfus, kültürel, ekonomik ve kentsel coğrafya
  • CBS ve Mekansal Analiz
  • Uzaktan Algılama
  • Haritacılık
  • İklim Değişikliği
  • Çevre Yönetimi
  • Bölgesel Coğrafya
  • Jeopolitik

Coğrafya programının müfredatı disiplinlerarasıdır programın süresi genellikle 4 yıldır. Programları genellikle, çok çeşitli kariyer fırsatları açabilen veya öğrencileri ilgili alanlarda lisansüstü eğitim almaya hazırlayabilen başarılı bir mezuniyet ile sonuçlanır. Ana dalları, eleştirel düşünme, analitik ve mantıksal akıl yürütme gibi becerileri ve coğrafi bilgi sistemlerini ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanma ve anlama becerisini geliştirir. Bu beceriler, işverenler tarafından oldukça değerlidir ve diğerlerinin yanı sıra şehir planlama, çevre danışmanlığı, haritacılık, CBS ve mekansal analiz, doğal kaynak yönetimi ve turizm gibi alanlarda çok çeşitli kariyerler için yararlıdır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde Coğrafya Okumak

Nahçıvan Üniversitesi siz değerli gençlerimizi üniversite lisans eğitimi için bekliyor. Sadece lise eğitiminizden sonra alacağınız lisans eğitimlerinde değil, master ile doktora programlarında eğitim almak için de bu seçkin üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Üniversite eğitim fakülteleri ile son derece başarılı bir kurum olarak, yüksek eğitim otoriteleri tarafından kabul edilmektedir. YÖK tarafından tanınan bir okul olan Nahçıvan Üniversitesi YÖK diploma denklik unsurları açısından da öğrencilere avantajlar sunmaktadır. 1967 yılında kurulan üniversite, sadece Nahçıvan ve Azerbaycan ın değil, aynı zamanda bölgenin de en önemli üniversitelerinden biridir. Sınav şartı olmadan siz de bu üniversitede eğitim almak için öğrenci danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken, şubelerimizden, çağrı merkezimizden ya da web sitemizden ulaşmaktır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesinde lisans eğitimleri dersleri dört yıl, yüksek lisans eğitiminin tamamlanması iki yıl sürer. Okulda eğitim dili öğrencilerimiz için son derece avantajlıdır, genel ve ağırlıklı eğitim dili Azeri Türkçesidir. Bu dil dilimize kardeş olduğundan öğrenmek kesinlikle zor olmamaktadır. Bazı bölümlerde Rusça eğitimi de verilebilir. Elbette, her iki dil seçeneği için de hazırlık sınıfında da dil eğitimi verilmektedir. Üniversitenin diğer belli başlı bölümleri ise, matematik ve enformatik bölümü, kimya ve fizik bölümleri ve diğer alanlarda öğretmenlik bölümleri, hukuk, iktisadi hukuk, veteriner hekimliği fakültesi, tıp, eczacılık ve diş hekimliği fakültesi, turizm, sosyal hizmetler, beden eğitimi ve spor bölümü, basın yayın, gazetecilik, mühendislik fakülteleri gibi birçok seçkin bölüm bulunmaktadır.

Gerek coğrafya bölümü, gerekse diğer bölümlerde, Azeri ve Türk öğrencilerin yanında, dünya ülkelerinden birçok genç de eğitim almaktadır. Bologna eğitim kriterlerine uygun olarak eğitim veren ve Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan bir üniversitedir. Geçerli diploması uluslararası anlamda size kariyer olanakları sunacaktır. Çok önemli bir özellik de Nahcivan Üniversitesi nin birçok uluslararası statüde üniversiteler birliğine üye olmasıdır. Avrupa Üniversiteler Birliği, İpek Yolu Üniversiteler birliği, uluslararası üniversiteler birliği gibi çok sayıda birlik üyesi olan bir kurumdur. Bu özellikle bile gençlerin birçok kurum ve ülke üniversitesi ile iletişime geçmelerini sağlar. Öğrenci değişim programları, başka üniversitelerde dikey geçiş, yüksek lisans ya da doktora eğitim programları seçenekleri bulunmaktadır.

Her yıl, çeşitli ülkelerden birçok uluslararası öğrenci bu bölümü okumak için bu üniversiteye gelir. Üniversite, Azerbaycan’da coğrafi bilgiyi teşvik etmenin yanı sıra, dünyanın dört bir yanından bilim adamlarının bulgularını bir izleyici kitlesine sunabilecekleri uluslararası konferanslara da ev sahipliği yapıyor. Sonuç olarak, bu üniversitedeki öğrenciler seçtikleri alanda yeni anlayışlar kazanırken dünyanın her yerinden insanlarla etkileşim kurma fırsatına sahip olurlar.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!