Biyoloji

Nahcivan Üniversitesi biyoloji bölümü öğrencilerimizi parlak bir geleceğe hazırlamak üzere bekliyor sizde tercih edin.

Biyoloji

Nahcivan Üniversitesi biyoloji bölümü öğrencilerimizi parlak bir geleceğe hazırlamak üzere bekliyor. Biyoloji yoğun bir bilim dalı olarak, öğrencilere son derece seçenekli ve parlak bir meslek kariyeri sunmaktadır. Bununla birlikte, eğitim alabileceğiniz kurumları kesinlikle ince eleyip sık dokuyarak seçmelisiniz. Biyoloji eğitimi alarak, ilaç firmalarında, kozmetik firmalarında, hayvansal gıdaların ya da ürünlerin hazırlandığı firmalara, gerek resmi kurumlarda, gerekse özel şirket ile kuruluşlarda görevler alabilirsiniz. Bu nedenle, biyoloji eğitimi almak son derece mantıklı olmakla birlikte, okul seçimlerine de dikkat etmek gerekir. Ülkemizde son derece önemli fakülteler olduğu bir gerçek, ancak, üniversite giriş sınavlarını unutmamak gerekir. Elimine edici bir sisteme dahil olmak istemiyorsanız, sınavda amaçladığınız fakülteye girmeniz mümkün olmadıysa, sizi sınavsız kabul edecek Nahcivan Üniversitesi ile tanışmanın tam zamanı.

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora

Üniversite öğrencilerimizi gerek lisans eğitimlerine, yüksek lisans ve daha ileri olarak doktora eğitimlerine, sınavsız olarak kabul etmektedir. Meslek, düz ya da türü ne olursa olsun, ülkemizdeki bir liseden mezun olduktan sonra, diplomanızla kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde, lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler lisans diplomalarıyla master eğitimine kayıt olabilirler. Master eğitimlerini tamamlayan öğrenciler ise biyoloji doktora eğitim programlarına kayıt olabilirler. Lisans bölümlerinde dört sene meslek eğitimi verilmektedir. Derslere değinecek olursak, biyomatematik, genel biyoloji dersleri, matematik, biyoloji laboratuarı dersleri, moleküler biyoloji, mikroskobi ile preparasyon teknikleri, jeoloji, kimya, kimya laboratuar çalışmaları, organik kimya, tohumsuz bitkiler, bitki morfolojisi, sitoloji, omurgasız hayvanlar, omurgalı hayvanlar, arthropoda, ekoloji, hayvan fizyolojisi, genetik, bitki coğrafyası dersleri verilmektedir.

Biyoloji Bilimi

Evrim, insan biyolojisi, gelişim biyolojisi, etoloji, çevresel etki değerlendirmesi, adli biyoloji, histoloji, palinoloji gibi birçok ders türü olarak dört sene boyunca eğitim verilmektedir. Okulun eğitim dili Azeri Türkçesi olup, öğrencilerimizin bu dile intibak etmesi son derece kolaydır. Bazı bölümlerde Rusça eğitim de verilmektedir, her iki dil için de hazırlık sınıfında öncesinde dil eğitimi verilmektedir. Üniversitenin birçok fakültesi ve bölümü bulunmakla birlikte, başlıca bölümler, biyoloji ve diğer fen bilimleri bölümleri, mühendislik fakülteleri, mimarlık, tıp ve diş hekimliği bölümü, öğretmenlik bölümleri, dil eğitimi ve edebiyat fakülteleri, eczacılık bölümü ve hepsi de son derece talep gören bölümlerde eğitim verilmektedir.

Azerbaycan’da Eğitim

Nahcivan, Azerbaycan a bağlı, gerçekten huzurun hakim olduğu özerk bir cumhuriyet. Nahcivan Üniversitesi ise 1967 yılından bu yana aktif olarak eğitim hizmeti veren bir kurum. Kesintisiz eğitim hizmetlerine devam eden okul birçok ülke üniversitesi ile işbirlikleri içinde. Avrupa ve Uluslararası üniversiteler birliği üyesi okulda Bologna esaslarına uygun olarak eğitim verilmektedir. 109 hektarlık bir kampus alanı bulunan okulda, gerek eğitim açısından, gerekse sosyal yaşam açısından öğrencilerin donanımlı ve ekonomik bir eğitim almaları için gerekli tüm altyapı mevcuttur. Kaliteli bir eğitim ve geçerli diploma sizleri bekliyor.

Biyoloji Üzerine

Biyoloji alanı, canlı organizmaların ve onların evriminin incelenmesidir. Biyoloji, kimya, mühendislik, matematik, bilgisayar bilimi ve sağlık gibi çeşitli disiplinlerden yararlanan çok disiplinli bir konudur. Biyoloji çalışması, bakterilerden dinozorlara, genetik mühendisliğinden cinsiyetin evrimine, insan biyolojisinden hayvan ve bitki anatomisine kadar yaşamın tüm yönlerini kapsar. Biyoloji alanı öncelikle organizmaların kökenleri, büyümesi, metabolizması, yapısı, işlevi ve dağılımına odaklanır; organizmalar ve çevreleri arasındaki etkileşimin yanı sıra. Aynı zamanda canlı varlıklarla ilgili olarak biyoteknoloji ve tıbbi araştırmaları da inceler.

Biyoloji Tarihi

Aristoteles’in biyoloji üzerine çalışmaları, antik çağda doğa çalışmalarını tanımlamak için kullanılan bir terim olan doğa felsefesi alanına ilham verdi. Yunanlılar, gökyüzündeki yıldızlar veya kayalardaki veya yeryüzü oluşumlarındaki fosiller gibi doğal olayları gözlemleyerek doğayı incelediler. Ayrıca doğayla ilgili teorileri test etmek için büyüteç veya yanan gözlük gibi araçları kullanarak deneyler yaptılar. Örneğin, İskenderiye Kahramanı böceklere zarar vermeden daha yakından bakmak için yanan bir cam kullandı. Bu yöntemi kullanmak, Hero’nun bir web sayfasında 300 farklı böceği tanımlamasına izin verdi! Doğa felsefesine büyük katkıda bulunan diğer ünlü bilim adamları arasında Roger Bacon (1214-1294), Robert Grosseteste (1253-1329), Galileo Galilei (1564-1610) ve Johannes Kepler (1571-1627) sayılabilir. Darwin 150 yıl sonra Türlerin Kökeni Üzerine’yi yayınladığında modern biyolojinin temeli olarak kullanıldı. Bu ufuk açıcı çalışmada Darwin, çeşitli türlerdeki karmaşık özelliklerin zamanla yapay seçilim yoluyla türediğini öne sürdü – insanların bir tür içinde diğerlerinden daha sık üreyen yavruları seçtiği bir süreç. Darwin’in konsepti, yapay seçilim yoluyla kalıtım ve genetiğe yaptığı vurguyla biyolojik düşüncede devrim yarattı. Bu kavram, biyolojik araştırmalarda, tıpta, tarımda, bahçecilikte, protein üretiminde, biyokimyada, biyoteknolojide, klonlamada, hayvan davranışında, hayvan evcilleştirmede, hayvan taşımacılığında ve iletişimde devrim yaratan genetiğe yol açtı – sadece birkaç alanı saymak gerekirse!

Biyoloji Alanında Gelişmeler

50 yıl önce Watson Crick’in İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde DNA’nın çift sarmal yapısını keşfettiği başlangıcından bu yana, genetik Avrupa çapında tıbbı dönüştürdü. Biyologlar, DNA araştırma sonuçlarını tarımda uyguladılar – istenen özelliklere sahip belirli suşları seçtiler. Genetik mühendisliği, antikorlar veya endüstriyel enzimler üretebilen biyo-mühendislik bakterileri yarattı. Bilgisayar modellemesi, dünya çapındaki biyologların, kasıtlı veya kasıtsız olarak, biyoteknoloji yoluyla tüm popülasyonları manipüle etmelerine olanak tanır. İnsanlık, hem iyi hem de kötü bilimsel metodolojiyi kullanarak doğayı keşfetmeye devam ettikçe, toplum için daha da büyük faydalar üretecek!

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!