Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Eğitim Ücretleri

Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nin 2023 eğitim ücretleri; lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarının güncel eğitim ücretlerinin liste...

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Eğitim Ücretleri

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 2023 yılına ait lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarının güncel eğitim ücretleri listeleri yazımızda yer almaktadır.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 2023 Eğitim Ücretleri

 

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÜCRETLERİ

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 2023 yılına ait lisans programlarının güncel eğitim ücretleri ve eğitim dilinin listeleri yazımızda yer almaktadır.

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS BÖLÜMLERİ
EĞİTİM DİLİ FİYAT
Tıp Azerbaycan Türkçesi 2000$
Askeri Tıp Azerbaycan Türkçesi 2000$
Diş Hekimliği Azerbaycan Türkçesi 2000$
Veterinerlik Azerbaycan Türkçesi 2000$
Hukuk Azerbaycan Türkçesi 2000$
Halk Sağlığı Azerbaycan Türkçesi 2000$
Piyano Azerbaycan Türkçesi 2000$
Vokal Sanatı Azerbaycan Türkçesi 2000$
Eczacılık Azerbaycan Türkçesi 1500$
Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 1700$
Islah Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1000$
Ekoloji (Çevre) Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1200$
Demiryolu Taşımacılığı Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1200$
Kara Taşımacılığı Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1200$
Almanca Öğretmenliği Almanca 1200$
Rusça Öğretmenliği Rusça 1200$
Devlet ve Halkla İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 1200$
Felsefe Azerbaycan Türkçesi 1200$
Psikoloji Azerbaycan Türkçesi 1300$
Matematik – Matematik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Fizik – Fizik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kimya – Kimya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Coğrafya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Biyoloji – Biyoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bilişim Teknolojileri Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bilgisayar Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Ulaştırma Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Jeodezi ve Kartografi Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Jeoloji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Enerji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kamu Yönetimi (Devlet ve Belediye Yönetimi) Azerbaycan Türkçesi 1300$
Sosyal Hizmetler Azerbaycan Türkçesi 1300$
Beden Eğitimi Öğretmenliği – Antrenörlük Azerbaycan Türkçesi 1300$
Teknoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kütüphanecilik ve Bilgi İşlem Azerbaycan Türkçesi 1300$
Müzecilik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Arşivcilik ve Anıtların Korunması Azerbaycan Türkçesi 1300$
Tarih – Tarih Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce 1300$
Fransızca Öğretmenliği Fransızca 1300$
Çeviri Bölümü (İngilizce Rusça) İngilizce / Rusya 1300$
Rusça Öğretmenliği Rusça 1300$
Muhasebe Azerbaycan Türkçesi 1300$
İşletme Azerbaycan Türkçesi 1300$
Dünya Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1300$
Ekonomi (İngilizce veya Rusça) İngilizce veya Rusça 1300$
Pazarlama Azerbaycan Türkçesi 1300$
Sivil Savunma ve Güvenlik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bilişim Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kamu Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1300$
Ziraat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Güzel Sanatlar Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Turizm – Turizm ve Otel Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$
Resim Azerbaycan Türkçesi 1500$
Tercümanlık (İng.-Fran.-Alm.-Ru.-Fars.-Arap.) İng-Fran.-Alm.-Ru.-Fars.-Arap. 1500$
Oyunculuk Azerbaycan Türkçesi 1800$
Halk Çalgıları Performansı Azerbaycan Türkçesi 2000$
Piyano Azerbaycan Türkçesi 2000$
Yaylı Çalgılar Azerbaycan Türkçesi 2000$
Üflemeli Çalgılar Azerbaycan Türkçesi 2000$
Solo Şan Azerbaycan Türkçesi 2000$
Bestecilik Azerbaycan Türkçesi 2000$
Orkestra Şefliği Azerbaycan Türkçesi 2000$
Müzik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 2000$
Müzikoloji – Müzik Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 2000$
Mimarlık Azerbaycan Türkçesi 1500$

 

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 2023 yılına ait yüksek lisans programlarının güncel eğitim ücretleri ve eğitim dilinin listeleri yazımızda yer almaktadır.

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ DİL FİYAT
Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Türkçesi 2000$
Hukuk Azerbaycan Türkçesi 2000$
Veterinerlik Azerbaycan Türkçesi 1000$
Tarih Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Beden Eğitimi ve Spor Azerbaycan Türkçesi 1300$
Yabancı Diller ve Edebiyat Azerbaycan Türkçesi 1300$
Sosyal Hizmetler Azerbaycan Türkçesi 1300$
Muhasebe ve Denetim Azerbaycan Türkçesi 1300$
Yönetim Azerbaycan Türkçesi 1300$
Matematik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Fizik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kimya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Şarkıcılık Azerbaycan Türkçesi 1300$
Bestecilik Azerbaycan Türkçesi 1300$
Oyunculuk Azerbaycan Türkçesi 1300$
Sanat Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 1300$
Müzik Çalışmaları Azerbaycan Türkçesi 1300$
Enstrümantal Performans Azerbaycan Türkçesi 1300$
Güzel Sanatlar Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Su Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1300$
İnşaat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Kara Taşımacılığı Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Elektro-enerji Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1300$
Devlet ve Belediye İdaresi Azerbaycan Türkçesi 1400$
Turizm ve Otel Yönetimi Azerbaycan Türkçesi 1400$
Biyoloji Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1400$
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Azerbaycan Türkçesi 1500$
Kaynaklar Azerbaycan Türkçesi 1500$
Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$
Kütüphane Bilimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Müze Çalışması ve Anıtların Korunması Azerbaycan Türkçesi 1500$
Pedagoji Azerbaycan Türkçesi 1500$
Teknoloji Öğretimi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Ekonomi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Dünya Ekonomisi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Bilişim Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Coğrafya Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Çevre Azerbaycan Türkçesi 1500$
Müzik Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Mimarlık Azerbaycan Türkçesi 1500$
Bilgi Teknolojisi Azerbaycan Türkçesi 1500$
Demiryolu Taşımacılığı Azerbaycan Türkçesi 1500$
Ziraat Mühendisliği Azerbaycan Türkçesi 1500$
Eczacılık-Farmakoloji Azerbaycan Türkçesi 1500$
Gazetecilik Azerbaycan Türkçesi 1500$

 

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ DOKTORA ÜCRETLERİ

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 2023 yılına ait doktora programlarının güncel eğitim ücretleri ve eğitim dilinin listeleri yazımızda yer almaktadır.

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ DOKTORA BÖLÜMLERİ DİL FİYAT
Anestezi ve Yoğun Bakım Azerbaycan Türkçesi 3500$
Genel Cerrahi Azerbaycan Türkçesi 3500$
Kardivasyüler Cerrahi Azerbaycan Türkçesi 3500$
Üroloji Azerbaycan Türkçesi 3500$
Ebe ve Kadın Hastalıkları Azerbaycan Türkçesi 3500$
Patoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$
Diş Hekimliği Azerbaycan Türkçesi 3500$
Epidemoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$
Anıtların Restorasyonu Azerbaycan Türkçesi 3500$
Genel Pedagoji Azerbaycan Türkçesi 3500$
Mikrobiyoloji Azerbaycan Türkçesi 3500$
Müzik Sanatı Azerbaycan Türkçesi 3500$
Sosyal Felsefe Azerbaycan Türkçesi 3500$
Umumi Felsefe Azerbaycan Türkçesi 3500$
Analiz ve Fonksiyonel Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$
Eğitim ve Yetiştirme Metadolojisi Azerbaycan Türkçesi 3500$
Genel Tarih Azerbaycan Türkçesi 3500$
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Azerbaycan Türkçesi 3500$
İktisat Azerbaycan Türkçesi 3500$
Matematik Azerbaycan Türkçesi 3500$
Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$
Fonksiyonel Analiz Azerbaycan Türkçesi 3500$
Beden Eğitimi Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi 3500$
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!