Sınıf Öğretmenliği

Nahcivan Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde, hayallerinizi süsleyen meslek eğitimini sınavsız ve puansız alabilirsiniz.

Sınıf Öğretmenliği

Nahçıvan Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde, hayallerinizi süsleyen meslek eğitimini alacaksınız. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ nin başkenti olan, Nahçıvan planlı, temiz ve sevimli bir ülkedir. Azerbaycan a bağlıdır ve özerk bir yapısı bulunmaktadır. Bu ülke Türk kardeşlerimizin yaşadığı ve Azeri Türkçesi’nin konuşulduğu bir Türk yurdudur. Nahçıvan Üniversitesi ülkenin yüz akı eğitim kurumlarındandır. Çünkü bugüne kadar kurumda eğitim alan öğrencilerimizden son derece olumlu geri dönüşler aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Sınıf öğretmenliği üniversitenin ilgi gören bölümlerinden biri. Lisans derecesinde bir bölümdür ve eğitim süresi dört yıldır. Dersler özetlenecek olursa, dil, tarih, ilkokulda temel matematik, coğrafya ile jeopolitik, genel kültür, ilkokulda drama, fen bilimleri laboratuvar uygulamaları, bilimsel araştırma yöntemleri, toplum hizmet uygulamaları, oyun ve fiziki etkinlikler olarak sıralanabilir. Yönetim, eğitim psikolojisi, eğitim tarihi, eğitimde ahlak ve etik, hayat bilgisi öğretimi, matematik öğretimi, fen öğretimi, eğitimde ölçme ile değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, matematik, müzik öğretimi, karakter ve değer eğitimi, görsel sanatlar eğitimi dersleri ise bu bölümde verilen eğitim yöntem ve psikolojik donanımına yönelik alan dersleridir.

Sınıf Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları

Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan gençlerimiz, ülkemizde ya da yurtdışında ülkelerde sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. YÖK tarafından tanınan bir üniversitede eğitim almak YÖK diploma denkliği açısından avantajlar içermektedir. Bunun sonucunda öğrenciler, kamu kurumlarında ilköğretim okullarında mesleklerini icra edebilirler. Ayrıca bu diplomalarıyla, özel okullarda ya da diğer eğitim kurumlarında çalışabilirler. Yurtdışında çalışma olanakları da bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma seçenekleri arasındadır. Nahçıvan Üniversitesi çok sayıda uluslararası üniversiteler birliğine üyedir. Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası üniversiteler birliği bunlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca üniversitenin ellinin üzerinde üniversite ile işbirliği bulunmaktadır. Bu da öğrencilerin dış dünyayla etkin olarak iletişim içinde olmalarını sağlar.

Diplomasız Üniversite

Öğrencilerimiz bu üniversitenin sınıf öğretmenliği ve diğer bölümlerine lise diplomaları ile kayıt başvurusu yapabilirler. Sınavsız kayıt hakkı tanınması üniversitenin akademik kalitesini düşürmez. Üniversite; doğru akademik kadro, çağın ilerisinde eğitim sistemi ve dolu bir müfredatla eğitim kalitesinden ödün vermez. Sosyal eğitim anlayışı olan bu kurum, özellikle spor yapan gençlere öncelik tanımak üzere birçok burs imkanı sunmaktadır.

Üniversite eğitim ücretleri senelik olarak 1.500 $ civarındadır. Elbette diğer bölümlerde bu rakam değişebilir. Bazı bölümlerin maliyeti diğerlerinden daha yüksektir ancak ülkemizdeki eğitim maliyetiyle karşılaştırıldığında makul bir miktar olduğu görülecektir.

Senelik harçların ödenme şekli, konaklama imkanları ve maliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için 29 yıllık tecrübemizi samimiyetle sizlere aktarmaktan mutluluk duyacak danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Doğru üniversite ve bölüm tercihlerinde deneyimlerimizi paylaşmak, başvuru sürecinizin sorunsuz tamamlanması için yanınızdayız.

Sınıf öğretmenliği bölümü nedir?

Sınıf Bölümü, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrencilere hem kişisel hem de profesyonel olarak rol model olmak için tasarlanmış bir bölümdür. Sınıf öğretmenliği bölümü, alanında gelişme ve yeniliği önemseyen, zaman yönetimi ve etkili iletişim becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını anlayan, yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip öğretmenler yetiştirmektedir. Bölüm, bireye, topluma ve doğaya duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlgili Eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili

Okullarda sınıf öğretmenliği ihtiyaçlarını karşılayan bir bölümdür. Sınıf öğretmenliği bölümü, öğrencilere ilköğretim müfredatındaki dersler, oyunlar, materyaller vb. Öğretmenliğin yanı sıra sınıftaki her öğrencinin sosyal ve fiziksel gelişiminden sorumlu yetenekli öğretmenler geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu bölümden mezun olan öğretmenler de sınıftaki her öğrenciye karşı sorumludur.

Sınıf öğretmenliği bölümü, öğrencilere hayata katılmayı öğreten öğretmenler yetiştirir. Bu amaçla sektörde öğrenim görenlerin gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, öğretmenlerin toplumu ve ülkeyi derinlemesine anlamalarını ve temel bilgi ve becerileri, müfredatı öğrenmelerini sağlar. Sınıf Bölümü, öğrencilerin öğretiminin gelişimine katkıda bulunan bir bölümdür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata bağlı kalarak yetiştiren ve yetiştirenleri yetiştirir. Birincil sorumluluk sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan bir öğretmene aittir. Bu görevler;

  • öğrencilerine okuma yazma öğretmek,
  • Öğrenci sosyal, matematik, fen vb. alanında temel bilgileri edinmelerini sağlamak,
  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmek,
  • öğrencilere müfredatta belirtilen eğitim ve öğretim programlarını sağlamak,
  • Hatalar, uyumsuzluklar vb. Söz konusu öğrenciyi tespit edip okulun rehberlik servisi ile görüşün,
  • Modern eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanma,
  • Öğrenciler arasında ortaya çıkabilecek farklı öğrenme yeteneklerini algılar,
  • Genel olarak öğrenciler, kişisel ve mesleki yaşamlarında sahip olabilecekleri temel bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasından sorumludur.

Sınıf öğretmenliği bölümünden bilgi aldıktan sonra sınıf öğretmenliği iş imkanları hakkında bilgilere geleceğiz.

Sınıf öğretmenliği iş olanakları nelerdir?

Sınıf öğretmenliği bölümü “Sınıf Öğretmeni” adı verilir. Bu kişiler sınıf öğretmenliği iş tekliflerinde yaralanabilirler. Sınıf öğretmenliği iş imkanları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olabilirsiniz. Sınıf öğretmenliği iş fırsatları, hem özel hem de devlet okullarında çalışma fırsatları sunar. Devlet okullarında sınıf öğretmenliği iş imkanları oldukça fazladır. Randevu sayısı diğer öğretmenlik bölümlerine göre oldukça fazladır.

Sınıf öğretmenliği iş fırsatları, akademik bir kariyer peşinde koşmayı içerir. Lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, yüksek lisans ve doktora aşamalarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler. Bu sayede ilköğretim iş olanakları arasında öğretim üyesi olarak çalışmak, araştırma görevlisi olarak başlayıp profesörlüğe kadar yükselmek yer almaktadır. Sınıf öğretmenliği iş fırsatları, okulda müdür yardımcısı veya müdür olarak çalışmayı içerir. Öğretmenlerin mesleklerindeki başarısı, kararlılığı ve tutumu nedeniyle yönetici olma imkanları da bulunmaktadır.

Son olarak sınıf öğretmeni olarak iş imkanları arasında yurt içi ve yurt dışında eğitmen olarak işler de bulunmaktadır. Özel yetenek ve bilgi gerektiren kurslarda işbaşı eğitim kursları ile eğitildiklerinde, yurtiçinde veya yurtdışında alabilirler. Sınıf öğretmenliği iş olanakları hakkında bilgilerle donanmış olarak, sınıf öğretmeni mezunlarının neler yaptığına bir göz atalım.

Sınıf öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Sınıf öğretmenliği mezunlarının en temel işi, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ilkokul öğrencilerine okuma yazma öğretmektir.

Ders öğretmenleri mezunları, fen ve sosyal bilimler, beden eğitimi, sanat vb. çeşitli alanlarda temel bilgi ve becerileri kazanmaları için çeşitli öğrenme ortamları hazırlarlar.

Sınıf öğretmenliği mezunları, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek için faaliyetlerde bulunurlar. Aynı zamanda bu becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek de önemli görevlerden biridir.

Sınıf öğretmenliği mezunları, öğrencilerinin başarılı olmasını sağlar. Bu onun en önemli görevlerinden biridir. Aynı zamanda başarıyı artırmaya çalışmak da onun önemli işlerinden biridir.

Sınıf mezunları psikoloji bilgileri sayesinde öğrencilerinin sorunlarını anlayarak yardımcı olurlar. Bu öğrenci başarısı için çok önemli bir görevdir.

Sınıf öğretmenliği mezunları ve ebeveynleri arasındaki etkili iletişim, onların etkili iletişiminden yararlanır. Bu iş sayesinde sadece öğrencileri hakkında daha fazla şey öğrenmekle kalmıyor, onlar için de çalışıyorlar.

Sınıf Öğretmeni Mezunları Ne Yapar başlığını okuduktan sonra şimdi sınıf öğretmenliği dersleri ile ilgili bilgilere bakalım.

Sınıf öğretmenliği kursları nelerdir?

Eğitime Giriş

Eğitim Sosyolojisi

ilkokul matematik

Türk Coğrafyası ve Jeopolitiği

Eğitimsel psikoloji

eğitim felsefesi

çevresel eğitim

temel bilim

Türk Tarihi ve Kültürü

Türkiye’de Eğitim Tarihi

İlkokul okuma yazma öğretimi

Öğretim ilke ve yöntemleri

bilimsel araştırma yöntemleri

Türkçe Öğretimi

sınıf düzeni

Etik ve Eğitim Etiği

Hayat Bilgisi Öğretimi

okul öncesi eğitim

teknoloji öğretimi

matematik eğitimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi

görsel sanatlar öğretimi

öğretmenlik uygulaması

kılavuz

ilkokul draması

Eğitim Projesi Hazırlama

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!